ARTVİN ULTRA – EKOLOJİK ULTRA TRAİL FELSEFESİ

Giriş

Eşitlik, başkalarına ve çevreye saygı, karşılıklı yardım ve dayanışma, AUT® (ARTVİN ULTRA TRAIL) organizasyonunu ve yönetimini yönlendiren temel ilkelerdir. Bunlar doğrudan doğruya orijinallik, saygı, alçakgönüllülük ve adil oyun bulan Uluslararası İz Eğitim Birliği (ITRA) tarafından öne sürülen değerlerden esinlenmiştir.

Bu prensipleri Artvin Ultra Traile katılanlarla paylaşmak istiyoruz: koşucular, ortaklar, gönüllüler, seyirciler, yerel sakinler ve diğer ırkların haklarını unutmamak.

Davranışlarımızın aynı zamanda hem görkemli hem de kırılgan bir çerçevede gerçekleştiğine olan vicdanı, bu tüzüğün amacı davranış ve davranışlarımız için rehber çizgi görevi görecek kriterleri açık bir şekilde formüle etmektir.

Spordan koşu alan sporumuz, şu anda en fazla hissedilen önemli değişiklikleri yaşıyor: Artan sayıda farklı ülkeden gelen katılımcı sayısı, motivasyon ve profil çeşitliliği, gittikçe daha hassas ekonomik kazıklar ve Çevre üzerinde önemli bir etki yaratmaz. Bu değişim bağlamında, sporu kendi kendine gerçekleştiren gerçek insan macerasını geride bırakan en büyük sayıdaki değer üzerinden tanıtmaya devam etmek bizim sorumluluğumuz olarak düşünüyoruz.

Eşitlik

Tarafsızlıktan, tüm koşuculara fayda sağlayan şans eşitliği ve olaydaki oyuncuların her birinin hak ve görevlerinin tanınması (koşucular, gönüllüler, özel ve bölgesel ortaklıklar, basın ve çalışma grupları) ile adil bir denge arayışıdır. Yerel nüfus). Irklarımız, başkalarını dezavantaja düşürecek bir şekilde fayda sağlamayan belirli birinin yararına olacak şekilde düzenlenmiştir.

Irklarımız herkese açıktır. Kurallarımız herkes için yapılır ve herkese özenle uygulanır. Tüm sporcuların aynı koşulları vardır ve aynı hak ve görevlere sahiptirler.

Bu eşitlik ilkesini garanti etmek, gerekli denetimleri yapmak ve tüm katılımcılara mümkün olan en iyi yarış koşullarını sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Yardıma yetkili olduğu bölgeleri, ondan fayda sağlayamayan koşucuları cezalandırmamak için sınırlıyoruz.

İnsanlara Saygı

AUT® (Artvin Ultra Trail), çok çeşitli kültür, kişilik veya motiflerden meraklıları toplar.

Başkalarına saygı duymak, anlamak ve farklı olacağını kabul etmek ve onları “” mahrum bırakmamak veya rahatsız etmemek için “nasıl yaptıklarını” kabul etmektir. Aynı zamanda, dağın kendi kültürüne ve kendi geleneklerine sahip olduğu bir yer olduğunu anlıyor.

Kaliteli organizasyon üzerinde sürekli çalışıyoruz, herkese uyumlu kalıyoruz ve hep cevap bulmaya çalışıyoruz.

Sayıları yolları doyurmamak için sınırlıyoruz ve yarış boyunca kalitesiz olabilecek rotada tutmaktan kaçınmak için sayıları sınırlıyoruz.

Kayıttan itibaren kurallara saygılı başka bir koşucunun zararına hiç kimsenin gayri meşru bir şekilde katılamayacağı her koşucunun nitelikli ırklarını titizlikle kontrol ederiz.

Her oyuncu, yerel halka karşı ve aynı anda dağdaki her şahsa karşı saygı ve şenlik göstermeye kararlıdır (diğer trail koşucuları, yerliler, dağ kulübesi personeli, yürüyüşçüler …).

Saygı, her katılımcının (koşucu, gönüllü, ortak, gazeteci, eşlik eden kişi) anlama ve saygı gösterme taahhüdünü paylaşmasıyla oluşur.

Herkese herhangi bir koşulda hile yapmamalarını ve adil oyunlara örnek olmalarını istiyoruz.

Kendine saygı

Çok uzun süreli etkinlik olan trail koşma riskleri taşır ve hiçbir şekilde performans ve / veya zevk arayışı az ya da çok kısa vadede birinin sağlıklı bozulmasını veya riskleri kabul etmesini haklı çıkarır.

Bu amaçla tıbbi danışman, koşucuların tıbbi takibinin optimize edilmesi için özen gösterir; Sonuçlar, sonuçların ultra-dayanıklılığın spesifik alanındaki eylemlerin ve / veya bilgilerin uygulanmasına izin veren çalışmaları yapar. Koşucuların tıbbi denetimini güçlendirmeyi amaçlayan eylemlere liderlik ediyoruz.

Çevreye saygı

Yarışlarımız dağlarda, ormanlarda ve yaylalarda gerçekleşir. Bu, biyo-çeşitlilikten ve insan faaliyetinden kaynaklanan dengeyi korumak için gerekli olan kırılgan bir doğal ortamdır.

Etkinliğimiz, doğal çevrenin kırılganlığının genel farkındalığına katkıda bulunmak zorundadır. Etkimizi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ayrıca berraklıkla kaçınılmaz etkiler olduğunu ve bunları düzeltmek için elimizden geleni yapacağımız taahhüt ederiz.

Çevre komisyonu, olayın doğurduğu riskleri tanımlar ve somut eylemler önermektedir. Bölgesel Gruplarla sürdürülebilir kalkınma için çalışmalara aktif bir şekilde katıldık ve içeriğini uygulamak ve geliştirmek için dikkatli davrandık. Toplu taşıma araçlarının veya araç paylaşımının kullanımını teşvik ediyoruz. Köylerin dışında hiçbir yardım alanına yetki vermiyoruz. Çevre elçileri, doğa koruma alanındaki kuralları açıklamak ve onlara saygı duyulduğunu izlemek istiyoruz.

Özellikle etki hacmimizi düşürerek ve profesyonel taşımaya bağlı olarak sera gazı emisyonlarımızı düşürerek, organizasyonumuzun işleyişiyle bağlantılı çevresel etkiyi azami düzeye indirmeye çalışıyoruz.

Sizi, dağlar hakkındaki bilgisini, ekosistemini ve kırılganlıklarını geliştirmeye, uzman olmaya değil, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye davet ediyoruz. Olabildiğince çevre dostu bir tutum benimseyerek, geçtiğiniz çevre üzerindeki etkinizi en aza indirgemenizi öneririz:

Güzergah boyunca herhangi bir bölgede (ikamet edilen bölgeler dahil) zeminde hiçbir şey (görmediğimizi de içerecek şekilde) düşürmeyin,

Yolları kısaltmayın, çünkü bu siteye zararlı bir erozyona neden olur,

Florayı korumak, fauna saygılı olmak ve uygunsuz gürültüyü önlemek

Doğa rezervlerinin kurallarına titizlikle saygı göstermek,

Toplu taşımacılığın kullanımını destekleyerek motorlu seyahatten kaçınarak veya araba paylaşımı kullanımının son çare olarak karbon emisyonlarını sınırlandırmak.

Dayanışma

Dağlar, insanın dayanışmanın kurallarını öğrettiği ve birbirlerine yardım ederek orada yaşamaları ve gelişmeleri için düşmanca bir ortamdır. Bu nedenle, AUT® (ARTVİN ULTRA TRAIL) koşucusunun her hangi bir yerde veya ortamda ne olursa olsun, tehlike altındaki herhangi bir kişiye yardım etmeye öncelik vermelerini rica ediyoruz.

Organizatörler olarak dayanışmamızın daha küresel bir çerçevede uygulanması gerektiği ve en yoksun olana yardım etmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu inanç, kendi ayrıcalıklarımızın bilinci ve insancıl değerlere bağlılığımız üzerine kuruludur.

Bu taahhüdü somutlaştırmak için, birleşik eylemi ve sürdürülebilir kalkınmayı çevre, sosyal ve ekonomik düzeyde destekliyoruz. Dezavantajlı insanlara (yetimler, ağır yoksulluk, hastalık, sosyal adalet) ya da tıbbi araştırmaya (kistik fibroz, organ bağışı … ..) yardımcı olmak için faaliyet gösteren hayır dernekleri seçtik. Bu vakıf derneklerinden bazılarına kayıt sırasında yararlanacak bağış toplama imkânı sunuyoruz.

Koşucuları “bir sebeple koşmaya” davet ediyoruz ve kendilerini seçtikleri hayır derneklerine yardım etmek için para topluyor ve eylemlerini bilinçli yapmak için yardım ediyoruz.

ÖNEMLİ KABULLER ve PATİKA ETİĞİ
• Artvin Ultra Trail parkurları, patika ve dağ koşusu özelliklerine uygun inişli çıkışlı bir rota hattında yapılacaktır. Parkurun %100ü toprak yollar ve patikalardan geçer. Parkurda uzun ve dik çıkışlar inişler, yer yer bozuk, kaygan, taşlık veya ıslak geçişler mevcuttur. Hava koşulları parkuru ağırlaştırabilir.
• Yarışmacılar kısmi-kendi kendine yeterlilik (semi autonomy) esasına göre ancak belli noktalarda kısmi ikmal ve yardım alabilir. Taşınması gereken zorunlu malzemeler, giysiler, yiyecek ve içecekler vardır.
• Artvin Ultra Trail koşucuları hava karardığında zorunlu malzemeler arasında yer alan reflektif özellikli yelek – kıyafet giymek zorundadır.
• Yarışmacılar yarış numaralarını her zaman görünür şekilde takmalıdır.
• Artvin Ultra Trail parkurlarında her katılımcının taşıması gereken zorunlu malzemeler yarıştan önce ve parkur sırasında kontrol edilir, malzemelerin taşındığı çanta işaretlenir. Eksik malzemeli sporcular parkura alınmaz, parkurdayken eksik malzemelerin tespiti durumunda diskalifiye edilir.
• Artvin Ultra Trail, kişinin kendi sınırlarını test etmesi ve geliştirmesi fikri üzerine kurgulanmıştır. Bu sebeple doping olarak bilinen performans arttırıcı madde kullanımı kesinlikle yasaktır. Doping kullanımının patika ve ultra koşu mesafelerde ceza süresinden uzun haksız fayda sağladığına inandığımız için, yasaklı maddeler nedeniyle geçmişte ceza almış koşucular ancak tasnif dışı yarışabilirler. Bu durumlarını organizasyona kayıt sırasında beyan etmek zorundadırlar. Bu durumda olup beyan etmeden koşan kişiler diskalifiye edilir, varsa kazandıkları ödülleri geri alınır.
• Organizasyon komitesi, patika etiğine, yarışma kurallarına, diğer yarışmacılar, organizasyon görevlilerine, yerel halka ve geçerli kanunlara saygı göstermeyen, kural dışı ve rahatsız edici davranışlarda bulunduğu bilinen kişileri yarışmaya kaydetmeme ve kayıtlıysa kaydını iptal etme hakkını saklı tutar.
Diskalifiye Kuralları
• Yarışmalar çip zaman sistemi ile takip edilir. Yarışmacıların çantalarına kayıtta takılan çip çıkış, ara noktalar ve varışta yarışma zamanını ölçer. Çipini kaybeden diskalifiye olur.
• Organizasyon hakemleri ve görevli sağlık personeli tarafından yarışa devam etmesi sakıncalı bulunan kişilerin yarışı durdurulur. Bu karar kesindir ve itiraz edilemez.
• Artvin Ultra Trail parkurlarında her katılımcının taşıması gereken zorunlu malzemeler yarıştan önce ve parkur sırasında kontrol edilir, malzemelerin taşındığı çanta işaretlenir. Eksik malzemeli sporcular parkura alınmaz, parkurdaysa men edilir.
• Çevre koruma, ikmal ve görevlilere karşı gelmek çeşitli zaman cezaları ile sonuçlanır.
Çevre Koruma
• Parkurda asla çöp atılamaz. Çöpler ve atıklar katılımcı tarafından kontrol noktaları ve varıştaki çöp/atık kutularına taşınmalıdır.
• Yedek piller bitişte veya öncesinde kontrol edilecektir, kullanılmış piller doğaya veya çöpe atılamaz.
• Parkurda su, çay, meşrubat ve enerji içeceği bardak veya şişe olarak dağıtılmaz. Katılımcılar taşıdıkları bardaklar ile bu içecekleri içer. Böylece atık üretimi en az seviyede tutulur.
• Atılan her çöp ve çevre ihlali için zaman cezası verilir.
• Katılım sertifikaları hem kağıt hem de dijital olarak dağıtılacaktır.

Destek Ekibi ve Malzemesi
• Yarışmacılar destek ekibi bulundurabilir. Destek ekibi organizasyonun belirlediği ikmal noktalarında koşucuya destek ve ikmal (yiyecek, içecek, kıyafet, vb) verebilir.
• İkmal sırasında yarışmacının zorunlu malzemesini teslim alamaz, bu durumda yarışmacı diskalifiye edilir.
• Belirlenen alan dışında destek ekibinden ikmal alan yarışmacıya 1 saat zaman cezası verilir.
• Dropbag/ İkmal Çantası; Organizasyon, kayıtta 2 torba (20-30lt) verecektir. İsteyen Artvin Ultra Trail yarışmacılar ana istasyonların hepsinde bırakılmak üzere starttan önce bu torbayı teslim edebilir. Torbanın ağzı tam kapanmalı ve torbanın zarar görmeyeceği ağırlıkta eşya konmalıdır. Torbanın üzerine yarışmacı numarası ve ismi parkur renginde yazılmalıdır.
• Artvin Ultra Trail parkurunun tamamında tempocu (pacer) eşliği mümkündür. Tempocu yarışmacının yanında koşar, çanta veya başka malzemesini taşıyamaz, yarışmacıyı besleyemez.

Artvin Ultra Trail Kural Kabul ve Ek Feragatname Beyanı
1- Artvin Ultra Trail parkurları ilan edildiği saatte toplu çıkış ile başlar.
2- Göğüs numalaraları hep görünür olacak şekilde takılır. Parkurlarda bir numara kâğıdı önde, diğer numara kâğıdı arkada görünmelidir.
3- İşaretli parkurlar takip edilerek koşulur. Parkur üzerinde kurulan sayıda hakem noktasından geçmek ve geçtiğini ispatlamak yarışmacının kendi sorumluluğudur. Bu koşul, elektronik çipin hakem tarafından okunduğu kontrol noktalarında da geçerlidir.
4- Bütün parkurlarda en hızlı tamamlayan kazanır. Yarışmada zaman tutma, net zaman (Finiş çizgisi anı-Start çizgisi anı) şeklinde yapılır. Ancak Genel erkekler ve kadınlar ilk üç sıralaması oluşturulurken start işareti anı temel alınır ve ne zaman başlangıç halısından geçildiğine bakılmaksızın finiş çizgisini önce geçen önde bitirmiş olarak kabul edilir. Parkur bitiren ilk 10 koşucuya ve yaş gruplarında da ilk 10 koşucuya madalya verilir.
5- Parkurları tamamlayanlara ilgili parkur için bitirme madalyası verilir.
6- Artvin Ultra Trail kapsamındaki her yarış kendi içinde ayrıca değerlendirilir. Daha uzun bir yarışa kayıt olduğu halde daha kısa bir yarışın finişinden sonra devam eden koşucu daha sonra yarışı bırakırsa o yarışı bitirmiş kabul edilemez. Ancak daha uzun bir yarışa başladığı halde daha kısa bir yarış parkurunu bitiren koşucu devam etmez ise, bitirmiş olduğu parkurun derecelendirmesine girer ve bitirme hediyesini almaya hak kazanır.
7- Aşağıdaki Ceza ve Diskalifiye durumları gerçekleştiğini saptayan organizasyon yarışmacıya gerekli ceza ve cezaları uygular:

KURAL İHLALİ CEZA (*) – DİSKALİFİYE
Rotada önemli bir kestirme yapmak 1 saat ceza
Çok olmasa da kestirme yapmak 15 dakika ceza
Zorunlu güvenlik malzemelerinin eksik olması (en az 1 litre suyunun olmaması, kapşonlu suya dayanıklı ceketinin olmaması, fenerinin olmaması, fenerinin olmaması, reflektif yelek (130K) olmaması) Hemen Diskalifiye
Zorunlu diğer malzemelerin eksik olması (şapka veya bandana, uzun kollu sıcak tutan kıyafet, düdük, su kabı, eldiven) Diskalifiye
Yarışmacı tarafından (bilinçli olarak) çöp atılması 1 saat ceza
Katılımcılara yada organizasyon üyelerine saygılı davranmamak 1 saat ceza
Zorda olan birine yardım etmemek 1 saat ceza
Yetkili alanlar haricinde yardım almak 1 saat ceza
Rota boyunca izin verilen (sadece 130K parkuru, Narlıca sonrası), net olarak işaretlenmiş dinlenme bölgelerine yakın noktaların haricinde bir başkası ile yarışı sürdürmek, yardım almak 1 saat ceza
Yarışmacı numarasının görünmemesi 15 dakika ceza
Yarışmacı numarasının doğru şekilde takılmaması 15 dakika ceza (yarışmacı doğru şekilde yerleştirene kadar)
Tehlikeli bir duruma yol açmak 15 dakika ceza
Elektronik çipinin olmaması Jüri kararına bağlıdır
Belirlenmiş kontrol noktalarından birinden geçmemek Jüri kararına bağlıdır
Yarış kontrol merkezinden, yarış koordinatöründen, doktorlardan yada kurtarma ekibinden gelen uyarılara uymamak Diskalifiye
Kontrol noktasından belirtilen zaman diliminden sonra çıkış yapmak Diskalifiye
Etiketlenmemiş bırakma çantası 1 saat ceza
Yürüyüş batonlarının yarı yolda alınması veya bırakılması 1 saat ceza

(*)15 dakika veya 1 saat cezaları verildiği anda uygulanır. Bunun anlamı cezayı alan yarışmacı tüm ceza süresi boyunca yarışa ara vermek zorundadır. Jüri yada yarış direktörü cezaların uygulanım yerini değiştirebilir.
8- Katılımcılar Risk Kabul Formu’nu imzalayarak kendi sorumlulukları ile yarışırlar.
9- GPSli kol saati kullanmak ve organizasyonun verdiği data ile koşmak serbesttir. Organizasyonun yayınladığı haritalar dışında haritayla koşulamaz.
10- Yarışma sırasında genel trafik, mülkiyet ve güvenlik kurallarına uymak yarışmacının kendi sorumluluğudur. Organizasyon tarafından men edilmiş bölge, geçit ve yöntemler kullanılması yasaklanmıştır. Bu kuralın ihlali durumda oluşacak hukuki sorunların muhatabı yarışmacıdır, organizasyon sorumlu tutulamaz.
11- Yarışmayı çeşitli sebeplerle bırakanlar organizasyona haber verir ve varışa gelir. Yarışma setini iade eder. Bu kişiler tekrar araziye çıkamaz, diğerlerine yardım edemez.
12- Yarışma sırasında burada yazmayan konularda TAF (Türkiye Atletizm Federasyonu) ve ITRA (Uluslararası Trail Koşu Birliği ) kuralları uygulanır.
13- Katılımcılar, Artvin Ultra Trail’i organize eden PRAKSİSin gelecek ve şimdiki organizasyonları hakkında bilgilendirme amaçlı mail ve kısa mesaj gönderme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Yarışma sonuçlarının dağıtım hakkı organizasyona aittir. Hiçbir kişisel bilgi diğer firmalarla paylaşılmayacaktır.
14- Yarışma boyunca çekilen fotoğraf ve diğer görüntülerin hakları tüm ultracılara aittir. Ticari olmadıkça keyiflerince kullana bilirler.

 

ZORUNLU MALZEMELER

Malzeme / Parkur

45K

Cep Telefonu (şarjı full)

x

Kimlik Belgesi

x

Min. 15cl kupa veya bardak

x

Su kabı (min 1,2lt)

x

Su kabı (min 500ml)

x

Fener ve yedek piller

x

Acil durum battaniyesi (min 1,4mx2m)

x

Düdük

x

Bandaj için elastik bant (min 100cmx6cm)

x

Su geçirmez ceket veya yağmurluk*

x

Sıcak tutacak ara katman, uzun kollu giysi

x

Şapka veya bandana

x

Eldiven

x

Malzemeleri taşımak için sırt/bel çantası

x

Yiyecek (6 saat yetecek)

x

Reflektif Yelek veya Kıyafet (EN471 veya 1150 standartlarına uygun)

x

(kullanılırsa) Drop-Bag en fazla 30lt hacminde olabilir

x

 

Destek Ekibi ve Destek Malzemesi

– Yarışmacıların destek ekipleri tedarik ederek organizasyonun belirlediği ikmal noktalarında bu ekipten destek ve ikmal (yiyecek, içecek, kıyafet, vb) alması mümkündür.
– Destek ekipleri kontrol noktalarına en fazla 50mt mesafede ikmal verebilir.
– İkmal sırasında yarışmacının zorunlu malzemesini teslim alamaz, bu durumda yarışmacı diskalifiye edilir.
– Belirlenen alan dışında destek ekibinden ikmal alan yarışmacıya 1 saat zaman cezası verilir.